OM OS

Bjarne Svenstrup

Bjarne Svenstrup blev udlært tømrer i marts 2000 hos tømrermester Jørn Vestergård i Hørning. Herefter har han været ansat som tømrer i Hørning lokalområde, indtil han i 2002 blev ansat i familiefirmaet.

I januar 2008 blev Bjarne Svenstrup uddannet bygningskonstruktør fra VIA University College i Horsens.
Firmaet laver alt inden for tømrerfaget i fag-, hoved- og totalentreprise – både for privatkunder, erhvervskunder og det offentlige. Vi har mange projekter i Hørning og Tranbjerg, men varetager opgaver i stort set hele landet.

Vi har mere end 40 års erfaring som tømrerfirma i Hørning

Vi har mere end 40 års erfaring som tømrerfirma i Hørning

Starten

 

Jørn Svenstrup, der var bosat i Hørning, startede virksomheden Tømrermester Jørn Svenstrup som et enkeltmandsfirma den 1. januar 1973. Forinden havde han arbejdet fem år som tømrer. I 1979 omdannede han firmaet til det nuværende anpartsselskab. Virksomheden har gennem mange år været blandt de foretrukne tømrerfirmaer. Med udgangspunkt i området omkring Hørning og Tranbjerg ligger de centralt til at kunne varetage opgaver, der ligger både i Nord- og Sydjylland.

I starten arbejdede Jørn mest i lokalområdet omkring Hørning og Tranbjerg. Med årene er det geografiske arbejdsområde blevet udvidet til at dække hele landet – dog med Jylland og Fyn som primære områder.

I løbet af årene har Jørn oparbejdet en god og solid kundekreds, hvoraf flere af de allerførste kunder til stadighed kontakter firmaet. Det sætter vi stor pris i virksomheden, og vi er af den opfattelse, at tilfredse kunder er grunden til vores mange årige succes.
Den 30. juni 2010 gennemførte firmaet et vellykket generationsskifte da Bjarne Svenstrup tog over efter sin far. I den forbindelse skiftede firmaet navn til Tømrermester Bjarne Svenstrup ApS.

Tømrer Bjarne Svenstrup

Bjarne Svenstrup er din lokale tømrermester i Hørning

Hvis du har spørgsmål eller har brug for et godt tilbud, er du altid velkommen til at kontakte os.